UWAGA!!!

Na podstawie Uchwały nr 74 ZG PZW z dnia 28.03.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb ZG zatwierdza nowy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.

Klikając na obrazek obok możesz zapoznać się z tekstem jednolitym nowego Regulaminu.
Składki i opłaty 2023
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW Kraków w roku 2023.
Wysokość składki członkowskiej i  ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty w 2023 r.
Zezwolenia i rejestry amatorskiego połowu ryb w Okręgu PZW Kraków w roku 2023
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 43
E-ZEZWOLENIE OKRESOWE 2023
na amatorski połów ryb wędką
Zasady i postanowienia
POROZUMIEŃ
zawartych przez Okręg PZW Kraków na sezon 2023.
Uwaga..Sprzedaż znaków i Zezwoleń w sezonie 2023!!!
Komunikat Skarbnika.
Klikając w ikonki z numerkami otworzysz odpowiednie linki.
UWAGA!!!

Cena Zezwolenia uprawniajaca do połowów na zbiorniku w Januszowicach dla członków Koła PZW w Słomnikach oraz członków PZW spoza Koła wynosi zł  (w trakcie ustalania).

Przypominamy, iż w bieżącym roku nie ma obowiązku wykupu znaczka na wody górskie w Okręgu Krakowskim.

Przypominamy i apelujemy do kolegów wędkarzy o utrzymanie porządku i czystości na łowisku  oraz zabieranie swoich śmieci !!!

Drogi Kolego...Rybę, której zwracasz wolność wpuść do wody delikatnie, a nie wrzucaj byle jak !!!

Rybę, którą zabierasz (jeśli musisz), przechowuj w porządnych dużych siatkach z obręczami. Wszak powinieneś być jej wdzięczny, że pozwoliła się złowić !!!
SONY DSC
Regulamin zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW Słomniki.

1. W zawodach wędkarskich moga brać udział wyłącznie członkowie Koła PZW Słomniki posiadający wykupione Zezwolenie na Amatorski Połów Ryb na łowisku specjalnym Januszowice na dany sezon.
2. Zawodnicy startujący w zawodach zobowiazani zgłosić się na godzinę ogłaszaną przez organizatora celem zarejestrowania swego udziału. Po 15 minutach zamyka sie rejestrację zawodników.
3. Sygnałem do rozpoczęcia nęcenia jest krótki dźwięk syreny na 5 minut przed umieszczeniem zestawów w wodzie, co może nastąpić po drugim długim dźwięku syreny. Sygnałem informujacym o pozostającym do końca zawodów czasie 5 minut jest krótki dźwięk, a długi obwieszcza koniec zawodów.
4. Ryba wyholowana na brzeg po sygnale kończącym zawody nie jest zaliczana zawodnikowi do punktacji.
5. Podczas zawodów na stanowisku wędkarskim może znajdować się tylko startujący wędkarz. Zabrania się jakiejkolwiek pomocy podczas połowów przez osoby towarzyszące i postronne.
6. Startujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisy zawarte w Zezwoleniu na Amatorski Połów Ryb na łowisku specjalnym Januszowice.
7. Wszystkie złowione ryby należy przechowywać w odpowiednich miękkich siatkach tak, aby ograniczyć mozliwość ich okaleczenia i mogły żywe wrócić do łowiska. Obowiązuje posiadanie i stosowanie mat karpiowych.
8. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga ostatecznie Sędzia Główny zawodów.
SONY DSC
sdr

REGULAMIN łowiska specjalnego „Januszowice” koła PZW Słomniki.

1. Właścicielem stawu w miejscowości Januszowice, zwanym dalej „Łowiskiem Specjalnym Januszowice” jest gmina Słomniki.

2. Użytkownikiem części stawu, na podstawie Umowy Użyczenia z dnia 15 lutego 2021 roku, jest Koło PZW Słomniki na okres i zasadach    określonych w Umowie.

3. Na obszarze stawu istnieje wydzielony obszar, tzw. „Kąpielisko”, które jest wyłączone z zarządzania i użytkowania przez PZW koło Słomniki z zastrzeżeniem, iż na jego terenie i z jego obiektów nie można dokonywać połowu ryb.

4. Teren łowiska jest dostępny dla wszystkich z tym, że połowów mogą dokonywać tylko członkowie PZW z aktualnymi opłatami związkowymi oraz wykupionym „ZEZWOLENIEM LIMITOWANYM na amatorski połów ryb wędką na stawie Januszowice” na dany rok kalendarzowy.

5. W sytuacjach szczególnych (zawody okolicznościowe, zawody dla dzieci i młodzieży, zawody okręgowe i międzykołowe, treningi kadry okręgu itp.) Zarząd koła może umożliwić wędkowanie w wyznaczonych miejscach osobom nieposiadającym wykupionych ZEZWOLEŃ i bez możliwości zabierania złowionych ryb.

6 .Zasady i warunki połowów oraz przepisy porządkowe zawarte są w ZEZWOLENIU, a wykupujący je wędkarz swym podpisem potwierdza ich    znajomość i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz grożących mu konsekwencji w razie ich nieprzestrzegania.

7 .Dokument ZEZWOLENIA jest własnością koła PZW Słomniki i podlega zwrotowi przy wykupie kolejnego ZEZWOLENIA.

8. Postanowienia zawarte w ZEZWOLENIU wynikają z przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi    zmianami, uchwał walnych zebrań Koła oraz uchwał Zarządu Koła.

9. Nieprzestrzeganie zasad i przepisów zawartych w ZEZWOLENIU skutkuje karami statutowymi oraz porządkowymi.

10. Do kontroli przestrzegania przepisów z ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. uprawnieni są strażnicy Państwowej    Straży Rybackiej w Krakowie i strażnicy Społecznej Straży Rybackiej oraz Policja.
  Do kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na terenie łowiska uprawnieni są także wszyscy członkowie Zarządu Koła PZW  Słomniki i osoby dozorujące łowisko powołane przez Zarząd Koła PZW Słomniki oraz, w niektórych przypadkach Policja.

1. Zarząd Koła ma prawo do czasowego zamknięcia całego łowiska lub jego części, gdy tego będzie wymagała organizacja zawodów  wędkarskich, zarybianie oraz prace gospodarcze. Informacja o tym będzie każdorazowo publikowana z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Na terenie łowiska mogą działać sekcje wędkarskie, na których zgodę, zasady powoływania oraz ich Regulaminy i plany pracy wydaje Zarząd Koła.

13. Oficjalnymi publicznymi kanałami informacyjnymi dla korzystających z łowiska wędkarzy są strona internetowa koła     www.pzwkoloslomniki.iap.pl i profil PZW Koło Słomniki w na Facebooku.

14. Każdy wędkarz, korzystający z łowiska po wykupieniu ZEZWOLENIA, może być zapraszany do wykonania prac społecznych na rzecz
łowiska oraz sponsoringu.

15. W sprawach nieujętych w Regulaminie łowiska mają zastosowanie przepisy n/w aktów prawnych:
- Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z 20 września 2019 r.
- Statut Polskiego Związku Wędkarskiego
- Regulaminu łowiska specjalnego „Januszowice” Koła PZW Słomniki
- Ustawa Prawo wodne,
- Ustawa Prawo ochrony środowiska
- Ustawa o rybactwie śródlądowym,
- Ustawa Prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawa o ochronie przyrody,
- Ustawa o ochronie zwierząt,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów    żyjących w wodzie
- uchwały i zarządzenia Zarządu Koła PZW Słomniki oraz walnych zebrań członków koła
- oraz wszystkich innych dotyczących wędkarstwa i ochrony przyrody

16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 marca 2021
Zezwolenia elektroniczne Okręgu PZW Kraków - ezezwolenie.pzwkrakow.pl

Instrukcja opłacania składek członkowskich i składek okręgowych w systemie  elektronicznym E-Zezwolenia wędkarskie Okręgu PZW w Krakowie
Kliknij w ikonkę obok i pobierz instrukcję
Publikujacy Okręg PZW Kraków
Informacja dla Kolegów planujących przystąpienie do egzaminu na Kartę Wędkarską:

1. Zwolnieni z opłat są dzieci i młodzież do 16 roku życia.
2. Młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia (legitymacja ucznia lub studenta do wglądu) wnosi opłatę egzaminacyjną w kwocie 20 zł.
3. Dla wszystkich pozostałych opłata wynosi 30 zł.
4. Opłatę egzaminacyjną należy wnieść przed planowanym przystąpieniem do egzaminu na konto nr.
48 86140001 0000 0000 0404 0001
z dopiskiem w tytule przelewu : Opłata Egzaminacyjna na Kartę  Wędkarską Koło PZW Słomniki.

Przedstawiamy zapisy Zezwolenia na łowisko Januszowice. Proszę zwrócić uwagę na zmiany, jakie są wprowadzone w wymiarach ochronnych i limitach ryb, które mogą zostać zabrane przez wędkarza!!!