Opłaty PZW 2024
KOMUNIKAT
SKARBNIKA
Nasz kalendarz 2024
AKTUALNOŚCI...KOMUNIKATY

ZAPOWIEDZI...WKRÓTCE U NAS...
SONY DSC
SONY DSC
Wyjątkowo wcześnie, bo już 25 listopada, wędkarze Koła PZW Słomniki spotkali się na dorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym. Czy to z powodu tak nietypowo wczesnego terminu, czy też (być może) imprez andrzejkowych, frekwencja okazała się być dość niska i tylko 30 kolegów potwierdziło podpisem swój udział na liście obecności. Zebranie więc rozpoczęło się w II terminie, tj. o godzinie 16.15. We własnym i Zarządu przybyłych powitał Prezes Zarządu kol. Andrzej Krzyżak...czytaj i oglądaj więcej
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
Z ramienia ZO PZW w Krakowie w obradach uczestniczył Sekretarz ZO kol. Adam Żmudziński. Na wniosek otwierającego obrady kol. Andrzeja Krzyżaka zgromadzeni jednogłośnie przyjęli kandydatury kolegów Jana Pluteckiego na przewodniczącego zebraniu oraz kol. Ireneusza Ciałowicza na jego sekretarza. Przejmując prowadzenie obrad kol. Jan Plutecki przedstawił ich porządek (patrz plakat zapraszający na zebranie).
Jako kolejny głos zabrał Prezes ZK kol. Andrzej Krzyżak, który przedstawił sprawozdanie z działalność Zarządu Koła w sezonie 2023. Zarząd pracował w siedmioosobowym składzie, a w jego posiedzeniach brała udział Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Katarzyna Wolf-Jaśkiewicz. Działająca przy kole Komisja egzaminacyjna przeprowadziła 41 egzaminów na Kartę Wędkarska. Zarząd pracował w oparciu o przyjęty uprzednio plan poszerzając go o sprawy bieżące oraz wynikające z korespondencji z ZO. Zarząd prowadził gospodarowanie i zarządzanie łowiskiem Januszowice realizują konieczne prace konserwatorsko-naprawcze i pielęgnacyjne (koszenie, udrażnianie rowów i przepustów, usuwanie śmieci, opróżnianie toi-toi  itp.). Kolejny sezon nieodpłatnie wykonuje dla wędkarzy firma Pana Łukasza Kalemby, któremu w imieniu Zarządu i wędkarzy serdecznie dziękujemy...więcej
Serdeczne podziękowania w imieniu własnym, Zarządu Koła i wędkarzy Prezes skierował do:
Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki Pana Pawła Knafla
Państwa Danuty i Janusza Janickich - właścicielom firmy RADER JEANS
Pana Michała Janickiego - właściciela firmy PSB MRÓWKA Słomniki
Państwa Małgorzaty i Wojciecha Starnawskich - właścicieli firmy ALMUS
Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach na ręce jej Prezesa Kol. Jana Pluteckiego
Panu Łukaszowi Kalembie
Państwu Justynie i Sylwestrowi Warchołom
Kolegom Krzysztofowi Jarzynie, Jackowi Nowakowi, Ryszardowi Kopcie i Wojciechowi Rosołowi, Pawłowi Ogarowi i Leszkowi Polakowi
Pani Agnieszce Warchoł - Gospodarzowi kąpieliska Januszowice
Członkom Zarządu Koła PZW Słomniki
Kol. Piotrowi Kaczmarczykowi
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
W kolejnym punkcie zebrania Prezes Zarządu Koła wraz z przedstawicielem ZO kol. Adamem Żmudzińskim wręczyli nagrody w postaci pamiątkowych statuetek wędkarzom, firmom, przyjaciołom i sponsorom naszej organizacji. Puchary na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów wędkarskich otrzymali Koledzy Janusz Halada-Mistrz Sezonu, Robert Basta-I Wicemistrz i Bogdan Nur-II Wicemistrz wraz z przesłaniem, że  zwycięstwo należy do tych, którzy nieustannie dążą do doskonałości...czytaj i ogladaj wiecej
SONY DSC
SONY DSC
W ostatnim głosowaniu zebrani jednogłośnie (30 głosów) udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok 2023.
Podziękowania za przybycie i udział w zebraniu oraz życzenia świąteczne i noworoczne zakończyły Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Słomniki za rok 2023...pełna relacja w zakładce Zebranie 2023.
Sprzedaż znaków i zezwoleń okręgowych na rok 2024. Terminy dyżurów to: 24 lutego, 9 i 23 marca oraz 6 i 20 kwietnia.  Zapraszam do siedziby Kola PZW Słomniki ul. Kościuszki 26. Sprzedaż w godzinach 8-13 (soboty). Dyżur telefoniczny w dzień poprzedzający sprzedaż w godz 18-21 (piątek). Z przyczyn zawodowych nie zawsze jestem w stanie rozmawiać w innych terminach. Tel.: 531 604 942. Z przyczyn losowych terminy dyżurów mogą ulec zmianie. Chętnych do nabycia Zezwoleń na staw JANUSZOWICE proszę o zgłoszenie tego tylko w formie sms-ów od  2 stycznia do  28 lutego 2024. W celu sprawniejszej i szybszej obsługi  mile widziane są drobniejsze nominały i zaplanowanie wizyty w biurze nie na ostatni termin. Zapraszam- Skarbnik Koła PZW Słomniki Adam Ciszek tel.: 531 604 942.
UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA!!!

Znajdujący się na stronie Okręgu PZW Kraków plik-druk ZEZWOLENIE OKRESOWE NA ŁOWISKO SPECJALNE JANUSZOWICE jest dokumentem od kilku lat nieaktualnym i dawno usuniętym ze strony koła. Koło także nie przekazywało go do publikacji i możliwości pobrania z innych źródeł w sezonie 2024. Wszystkie aktualne dokumenty, linki i komunikaty znajdują się na stronie www.pzwkoloslomniki.iap.pl w zakładce NIEZBĘDNIK (http://www.pzwkoloslomniki.iap.pl/niezbędnik_2024.html).
Koło PZW Słomniki nie wydaje i nie prowadzi sprzedaży Zezwoleń okresowych na łowisko Januszowice!.